Email: nguyenthuan1910@gmail.com
0919335767 https://zalo.me/0919335767 https://www.facebook.com/profile.php?id=100085195855990 https://goo.gl/maps/YqoReMeuFDa1fRtz6

NHÀ PHỐ

CN : 1 TRỆT 1 LỮNG, 3 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG KHÁCH, 2 WC

Địa chỉ Đường Nguyễn Trãi
Phạm vi Phường Bình Tân, Thị Xã Lagi
Khách hàng Anh Phòng

Mẫu thiết kế cùng loại

Mẫu nhà phố số 10
Mẫu nhà phố số 10 Lagi, Bình Thuận
Mẫu nhà phố số 9
Mẫu nhà phố số 9 Lagi, Bình Thuận
Mẫu nhà phố số 8
Mẫu nhà phố số 8 Lagi, Bình Thuận
Mẫu nhà phố số 7
Mẫu nhà phố số 7 Lagi, Bình Thuận
Mẫu nhà phố số 6
Mẫu nhà phố số 6 Lagi, Bình Thuận
Mẫu nhà phố số 5
Mẫu nhà phố số 5 Lagi, Bình Thuận
Mẫu nhà phố số 4
Mẫu nhà phố số 4 Lagi, Bình Thuận
Mẫu nhà phố số 3
Mẫu nhà phố số 3 Lagi, Bình Thuận
Mẫu nhà phố số 2
Mẫu nhà phố số 2 Lagi, Bình Thuận
Mẫu nhà phố số 1
Mẫu nhà phố số 1 Lagi, Bình Thuận